Information about Venezuela

Venezuela-kultúra, náboženstvo,viera

11. srpna 2013 v 9:45

Vo Venezuele prevažuje rímsko-katolické náboženstvo a úradným jazykom je španielčina, čo je dôsledok koloniálnej histórie. Nárast priaznivcov získáva v poslednej dobe protestantská cirkev. Na severozápade žijú príslušníci pohanskej sekty známej ako Kult Marie Lionza, ktorý kombinuje woodoo, domorodé hispánské tradicie a kresťanské tradície. Prevažne na západe územia, pri hraniciach s Kolumbiou a okolo jazera Maracaibo stále žijú domorodé kmene indiánov, ktoré hovoria povodnými jazykmi.

Indiánska kultúra je veľmi zajujímava. Indiáni sú dôslední, verní a sensitivny. Volný indián dokáže zabudnúť aj ranu, ale neznesie, aby sa na neho kričalo. Indiáni sú citliví i k hlasnému rozprávaniu. Toto je charakteristické pre všetky národy (hluk plaší zver a prezradzuje). Postupom času sa tak z tohoto praktického dôvodu vyvinula zdvorilostná etiketa a hlasné rozprávanie je neslušné. Kričať na niekoho je vyložené ako urážka, a dokonca sa to vzťahuje i na hlasný smiech. Dokonca novorodenci sa odnaučujú plakať. Hlavnou potravou dieťaťa v divočine je materské mlieko. Deti sú kojené do vysokého veku, takže nie je výnimkou vidieť matku kojacu troj ročné dieťa, ktoré v prestávkach už fajčí cigaretu.

Nejvýznamnejším sviatkom je Karneval pred Popolcovou stredou. Liši sa region od regionu, ale všade k nemu patrí tanec, hudba a masky. Ostatné sviatky sa viažu ku kresťanskému kalendáru.

Information about Venezuela

1. ledna 2013 v 11:06

Venezuela je federatívna republika na severe Južnej Ameriky. Hlavným mestom je Caracas. Venezuelu obmýva Karibské more a Atlantický oceán. Krajina je bohatá na ropu, železnú rudu, diamanty a bauxit. Vo Venezuele nájdeme tiež pestovateľov kakaa, kavý, banánov či cukrovej trstiny a chovateľov hovädzieho dobytka a kôz.


Hlavné mesto: Caracas
Úradný jazyk: španielčina
Najväčšie mesto: Caracas
Hlava štátu: prezident Hugo Chavez
Rozloha: 912 050 km2
Susedné štáty: Brazília, Guyana, Kolumbia
Forma štátu: federatívna republika
Mena: venezuelský bolívar fuerte
Štátna hymna: Gloria al bravo pueblo
 
 

Reklama